Nabór do projektu
Rekrutacja do projektu prowadzona jest od 01.2018 r. do momentu zrekrutowania 60 Uczestników.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne: Dokumenty aplikacyjne należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w biurze projektu lub przesłać elektronicznie skan podpisanych dokumentów e-mailem. Wzory wszystkich dokumentów są dostępne powyżej oraz w biurze projektu. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące wymagań wstępnych dla kandydatów, przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz zasad realizacji projektu znajdują się w:
Informacja telefoniczna: 510 798 140

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!
Do góry